Oblíbené odkazy
Loterie je hra, ve které hráč vsadí určitou finanční částku a snaží se uhádnout čísla, která budou vytažena z osudí. Počet čísel v osudí i počet tažených čísel je pevně dán. V Česku se nejstarší a nejpopulárnější loterie nazývá Sportka. Jedná se o tipování 6 čísel z 49. Loterie lze rozdělit do dvou základních typů. Při aktivní loterii volí hráč podle svého vlastního uvážení pevně daný počet čísel, které jsou pak taženy z pevně daného počtu čísel v osudí. Tipování se obvykle provádí pomocí tipovacího formuláře, na kterém hráč předpokládáná čísla zakřížkuje. Po vylosování čísel je podle určitého schématu určuje výše výhry. Podle počtu uhádnutých čísel se stanoví výhra jako určitý poměr z celkové vsazené částky. V Česku jsou to loterie Sportka, Mates, Šťastných deset, Keno a Euromilóny. Při pasivní loterii si hráč zakoupí los. Na losu je už předem vytištěné číslo. Losování probíhá tak, že se podle předem určeného klíče losuje, který los vyhrává. Obvykle se určí číslo losu, který obdrží hlavní výhru. Další ceny získávájí losy, jejichž čísla končí určitou kombinací čísel. V pasivní loterii je výše hlavní výhry a výše ostatních cen stanovena pevně předem. V praxi se vyskytují i hrací systémy, které oba základní typy určitým způsobem kombinují.